65

«i thank You God for most this amazing
day:for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky;and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun’s birthday;this is the birth
day of life and love and wings:and of the gay
great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any-lifted from the no
of all nothing-human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)»«et dono gràcies, Déu meu, per aquest dia
extraordinari:pels eixelebrats esperits verds dels arbres
i pel somni blau i real del cel;i per tot allò
que és natural i és infinit i és sí

(jo que havia mort ara torno a ser viu,
i avui és l’aniversari del sol; és l’aniversari
de la vida i de l’amor i de les ales:i del joiós
i gran esdeveniment de la terra infinita)

com podria un simple ésser humà
-vingut del no-res absolut-
que tasta toca sent veu i respira
dubtar de Vós, l’inimaginable?

(ara les orelles de mes orelles es desvetllen i
els ulls dels meus ulls ja són oberts)»

(versió de Teresa Sàrries)
Poesia anglesa i nord-americana contemporània65

«us dono gràcies Déu per sobretot aquest sorprenent
dia:pels saltironants esperits verdejants dels arbres
i per un blau somni de debò del cel;i per tot allò
que és natural que és infinit que és sí

(jo que era mort torno a ser viu avui,
i aquest és el natalici del sol; aquest és el natal
ici de la vida i de l’amor i de les ales:i de la gaia
gran terra que s’esdevé il·limitablement)

com podria tastant tocant escoltant veient
respirant qualsevol-sortit del no
de tot no-res-ésser simplement humà
dubtar de Vós inimaginable?

(ara les orelles de les meves orelles es desperten i
ara els ulls dels meus ulls són oberts)»

(versió d’alfred sargatal)

(a)poemes. antologia poètica

(1950)

xaipe

e.e. cummings