Hi ha més poetes que lectors de poesia

«He sentit dir alguna vegada que, de mitjana, hi ha un lector habitual de poesia per cada mil habitants. Entenc que és lector habitual aquella persona que fa de la lectura de la poesia una de les seves principals activitats de lleure i de gaudi personal i que, a més, també compra poesia de forma regular. No sé d’on es treuen aquestes estadístiques, però m’atreviria a dir que no van pas desencaminades. El meu poble natal té prop de tres mil habitants i dubto que hi visquin més de tres o quatre persones que llegeixin −i comprin!− poesia habitualment. D’altra banda, a Vic hi viuen unes quaranta mil persones. Hi ha més de quaranta lectors habituals de poesia a Vic?

Sigui com sigui, estic convençut que hi ha més d’una persona de cada mil que escriu versos, la qual cosa em porta a una conclusió que també he sentit dir més d’una vegada: que aquest país té més poetes que lectors de poesia.»


Hay más poetas que lectores de poesía

«He oído decir alguna vez que, como media, hay un lector habitual de poesía por cada mil habitantes. Entiendo que es lector habitual aquella persona que hace de la lectura de la poesía una de sus principales actividades de ocio y de disfrute personal y que, además, también compra poesía de manera regular. No sé de dónde se sacan estas estadísticas, pero me atrevería a decir que no van por mal camino. Mi pueblo natal tiene cerca de tres mil habitantes y dudo que vivan en él más de tres o cuatro personas que lean –¡y compren!- poesía habitualmente. Por otro lado, en Vic viven unas cuarenta mil personas. ¿Hay más de cuarenta lectores habituales de poesía en Vic?

Sea como sea, estoy convencido que hay más de una persona de cada mil que escribe versos, la cual cosa me lleva a una conclusión que también he oído decir más de una vez: que este país tiene más poetas que lectores de poesía.»

12/07/09

Osonosfera

Sadurní Vergés