Wabi-sabi

«“Res es perfecte a la natura, com a mínim en el sentit euclidià-geomètric en que es concebeix a Occident. Res es permanent, ja que tot està en procés, tot a la vida neix i mor. Res es complet. Si ho fos, seria perfecte i permanent. Allò complet no existeix a la natura, només a la fantasia humana.”

Wabi-sabi és la fusta, el cànem, el metall rovellat, la tela crua o la ceràmica. És un concepte japonès que va sorgir per oposició al perfeccionisme xinès del segle XVI. Es basa, entre altres coses, en els vincles emocionals que desenvolupem amb les coses que es fan velles amb nosaltres.»

Wabi-sabi

«“Nada es perfecto en la naturaleza, al menos en el sentido euclidiano-geométrico en que lo concibe Occidente. Nada es permanente. ya que todo está en proceso, todo en la vida nace o muere. Nada es completo. Si lo fuera, sería perfecto y permanente. Lo completo no existe en la naturaleza, sólo en la fantasía humana.”

Wabi-sabi es la madera, el cáñamo, el metal oxidado, la tela cruda o la cerámica. Es un concepto japonés que surgió por oposición al perfeccionismo chino del siglo XVI. Se basa, entre otras cosas, en los vínculos emocionales que desarrollamos con las cosas que envejecen con nosotros.»

De Mizuta Maschide (1656-1723):

«Quan me'n vagi
permeteu-me ser, com la lluna,
amic de l’aigua... »

«Cuando parta
dejadme ser, como la luna,
amigo del agua... »

De Arakida Moroitakes (1472-1549):

«Una flor trencada
tornant a la branca?
És una papallona... »


«¿Una flor caída
volviendo a la rama?
Es una mariposa... »

De Taneda Santoka (1882-1940):

«Què pretenc trobar
endinsant-me en el vent? »

«¿Qué pretendo encontrar
internándome en el viento? »